Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tượng một điện áp xoay chiều có giá trị không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch thứ cấp khi để hở là 100(V). Ở cuộn sơ cấp, nếu ta giảm bớt đi n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch thứ cấp khi để hở là U; nếu ta tăng thêm n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch thứ cấp khi để hở là U/2.Giá trị của U là:         

A.

50(V).

B.

100(V).

C.

150(V).

D.

200(V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

+ Gọi điên áp hiệu dụng đặt vào cuộn sơ cấp là U1, số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là N1 và N2.

+ Ta có:

Ban đầu: img1(1);

Khi giãm n vòng: img2 (2);

Khi tăng n vòng: img3(3)

+ Lấy (1) : (2) ta được: img4 (4)

+ Lấy (1) : (3) ta được:img5 (5)

+ Lấy (4) : (5) ta được: img6  

+ Từ (4) img7 U = 100img8 (V).    

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...