Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100 V. Ở cuộn thứ cấp, nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U, nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 2U. Nếu tăng thêm 3n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng:

A.

100 V.

B.

200 V.

C.

220 V.

D.

110 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

200 V.

Ta có: với U2 = 100 V.          (1)

- Nếu giảm n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì:

với U'2 = U              (2)

- Nếu tăng n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì:

với U"2 = 2U            (3)

Chia vế với vế của (2) và (3) ta được: 2 = N2 = 3n.

- Nếu tăng 3n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì:

              (4)

Từ (4) và (1) ta thấy: U"2 = 2U = 200 V.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...