Đặt vào hai bản tụ điện một điện áp u = U0sinωt. Đại lượng nào trong các đại lượng sau: điện áp hiệu dụng U, cường độ dòng điện hiệu dụng I, dung kháng ZC không thay đổi khi thay đổi tần số của điện áp?

A.

Cả ba đại lượng U, I và ZC.

B.

U, I.

C.

U.

D.

ZC.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...