Đặt img1 số hạng không chứa img2 trong khai triển img3, khi đó, img4 có giá trị là         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Ta có img1img2 img3.

Xét img4. Khi đó img5.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...