Đất nông nghiệp có độ phì cao và trung bình ở Đồng bằng sông Hồng chiếm:

A.

50%.

B.

62%.

C.

70%.

D.

76%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

70%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...