Đất ngọt ven sông Tiền và sông Hậu chiếm (%) diện tích đất trong vùng là:

A.

29%..         

B.

30%.         

C.

31%.        

D.

41%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...