Đặt mũi nhọn S (gắn vào đầu của một thanh thép nằm ngang) chạm mặt nước. Khi lá thép dao động với tần số f = 120Hz, tạo trên mặt nước một sóng có biên độ 6mm, biết rằng khoảng cách giữa 9 gợn lồi liên tiếp là 4cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

A.

120cm/s

B.

100cm/s

C.

80cm/s

D.

60cm/s

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án C.

Vì: Khoảng cách giữa 9 ngọn sóng liên tiếp là 88λ = 4 λ=0,5λ=v/f v=λ.f=120.0,5 =60cm/s

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...