Đặt một vật sáng song song và cách màn ảnh E một khoảng L = 90 (cm). Xê dịch một thấu kính hội tụ trong khoảng vật màn, ta thấy có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn. Hai vị trí này cách nhau l = 30 (cm). Tiêu cự của thấu kính là

A.

10 (cm).

B.

30 (cm).

C.

40 (cm).

D.

20 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

20 (cm).

  

Do tính chất đối xứng ta có: d1 = d2'; d1' = d2.

Hình vẽ cho ta: d1 = ; d1' = .

Mà:

 

                                 = 20 (cm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...