Đặt một điện áp xoay chiều u = 220cos100πt vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,2 H. Cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm có biểu thức là:

A.

i = 3,5cos100πt (A).

B.

i = 3,5cos(100πt + ) (A).

C.

i = 3,5cos(100πt – ) (A).

D.

i = 3,5cos(100πt – ) (A).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

i = 3,5cos(100πt – ) (A).

Gọi phương trình có dạng  i = I0cos(ωt + φ),

ZL = ωL = 100π.0,2 = 20π (Ω)

I0 = ≈ 3,5 (A)

φu - φi = φi = φu -

Vậy phương trình là  i = 3,5cos(100πt – ) (A).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...