Đặt một điện áp xoay chiều u = 220cos100πt vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,2 H. Cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm có biểu thức là:

A.

i = 3,5cos100πt (A).

B.

i = 3,5cos(100πt + ) (A).

C.

i = 3,5cos(100πt – ) (A).

D.

i = 3,5cos(100πt – ) (A).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...