Đặt một điện áp xoay chiều u = 110cos(100πt + ) (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung c =  μF. Dung kháng của tụ là:

A.

ZC = 50 Ω.

B.

ZC = 500 Ω.

C.

ZC = 20 Ω.

D.

ZC = 200 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

ZC = 500 Ω.

Tần số góc ω = 100π rad/s. Đổi C = μF =  .10-6 F. 

Dung kháng ZC = = = 500 Ω.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...