Đặt một điện áp xoay chiều u = 10sin100t (V) vào hai đầu điện trở thuần R = 10 Ω. Biên độ của cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở là:

A.

I0 = 10 A.

B.

I0 = 1 A.

C.

I0 = 10 A.

D.

I0 = 5 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

I0 = 1 A.

Theo định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở thuần I0 = = = 1 A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...