Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V vào cuộn sơ cấp của một máy giảm áp. Tại cuộn thứ cấp, điện áp hiệu dụng là 12 V và có số vòng dây là 30 vòng. Số vòng đây của cuộn sơ cấp là:

A.

950 vòng.

B.

850 vòng.

C.

750 vòng.

D.

700 vòng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 10

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...