Đặt một con lắc đơn trong nột chiếc xe chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a trên đoạn đường nằm ngang tại nơi có gia tốc g. T' là chu kì dao động mới của con lắc được xác định bằng biểu thức nào sau đây?

A.

B.

C.

 

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

  

Chọn hệ chiếu gắn với chiếc xe.

Giả sử xe chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a

sang phía trái thì lực quán tính tác dụng vào con lắc có

hướng như hình vẽ.

Áp dụng định luật II Niu-tơn:  

Khi đó trọng lực hiệu dụng tác dụng vào vật nặng là:

Gia tốc  có phương ngang nên: 

T' =  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...