Đặt F là hợp lực của tất cả các lực tác dụng vào vật có khối lượng m. Định luật II Newton có công thức: a = Fm hay F = ma. Chỉ ra phát biểu sai dưới đây trong vận dụng định luật.

A.

Áp dụng cho chuyển động rơi tự do ta có công thức trọng lực P = mg.

B.

Khi chịu tác dụng của các lực, vật luôn chuyển động theo chiều của hợp lực F.

C.

Khối lượng m càng lớn thì vật càng khó thay đổi vận tốc.

D.

Nếu vật là chất điểm thì điều kiện cân bằng của vật là F = 0

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phát biểu "Khi chịu tác dụng của các lực, vật luôn chuyển động theo chiều của hợp lực F" sai.
Vì khi chịu tác dụng của lực F, vật thu gia tốc: a = Fm, chiều của chuyển động là chiều của v.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...