Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UC1, UR1 và coscφ1; khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên là UC2, UR2 và cosφ1. Biết UC1 = 2UC2, UR2 = 2UR1. Giá trị của cosφ1 và cosφ2 là:

A.

cosφ1 = , cosφ2 = .

B.

cosφ1 = , cosφ2 = .

C.

cosφ1 = , cosφ2 = .

D.

cosφ1 = , cosφ2 = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

cosφ1 = , cosφ2 = .

Theo đầu bài: UC1 = 2UC2 I1ZC = 2I2ZC I1 = 2I2      (1)

UR2 = 2UR1 I2R2 = 2I1R1                                            (2) 

Từ (1) và (2) suy ra: I2R2 = 2.2I2R1 R2 = 4R1.

Mặt khác từ (1) ta có:

Z2 = 2Z1 = 4() 16 = 4() ZC = 2R1  (3)

Mà cosφ1 = = ; cosφ2 = = 2cosφ1 = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...