Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị F hoặc F thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị của L bằng:

A.

H.

B.

H.

C.

H.

D.

H.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

H.

Áp dụng công thức: ZC = = 400 Ω; = 200 Ω

Theo đầu bài: P1 = P2 I1 = I2 Z1 = Z2

|ZL| = |ZL| ZL = = 300 Ω L = H.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...