Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V và tần số không đổi vào hai đầu A và B của đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn và khác không. Với C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R của biến trở. Với C =  thì điện áp hiệu dụng giữa A và N bằng:

A.

200 V.

B.

100 V.

C.

100 V.

D.

200 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

200 V.

- Khi C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là:

UR = IR = . Để UR không phụ thuộc vào R thì ZL =

- Khi C = C2 = thì = 2;

U'AN = I'  với =           (1)

UAB = I' với =   (2)

Từ (1) và (2) ta thấy = nên U'AN = UAB = U = 200 V.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...