Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u1, u2 và u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là:

A.

i = .

B.

i = u3ωC.

C.

i = .

D.

i = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

i = .

Vì các biểu thức trên biểu diễn biểu thức của cường độ dòng điện tức thời nên cần phải xét đến pha của cường độ dòng điện. Cường độ dòng điện cùng pha với điện áp hai đầu điện trở nên biểu thức i = là đúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...