Đất đai ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long có điểm giống nhau là: 

A.

Khả năng mở rộng diện tích còn nhiều. 

B.

Có diện tích mặt nước lớn còn khai thác được nhiều. 

C.

Có quy mô lớn nên bình quân đầu người cao. 

D.

Đã được thâm canh ở mức độ cao. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...