Đặt ba điện tích điểm q1 = 2.10-8C; q2 = 10-8C; q3 = 10-8C lần lượt tại ba đỉnh A, B, C của một tam giác vuông ABC (góc A = 90°). Biết AB = 3cm; AC = 4cm. Lực điện tác dụng lên điện tích q1

A.

2,3.10-3N

B.

4,6.10-3N

C.

3,2.10-3N

D.

6,4.10-3N

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

2,3.10-3N

Do điện tích cùng dấu nên ta thấy hợp lực tác dụng lên điện tích q1 như hình vẽ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...