Đặt 2 điện tích điểm q1 = -4.10-6C, q2 = 10-6C tại 2 điểm A, B cách nhau 8cm. Xác định vị trí điểm M tại đó cường độ điện trường bằng 0.

A.

M cách điểm B 9cm, cách A 17cm

B.

M cách điểm B 8cm, cách A 16cm

C.

M cách điểm B 7cm, cách A 16cm

D.

M cách điểm B 8cm, cách A 18cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

M cách điểm B 8cm, cách A 16cm

Điện trường tổng hợp tại M do q1, q2 gây ra là:  =  +  

Điều kiện để  = 0 là  và  trực đối nhau, tức là:

 và  cùng phương: Vậy M phải trên đường AB

 ngược chiều với : Vậy M nằm ngoài AB vì q1 và q2 trái dấu.

* E1 = E2: Vậy M phải ở gần B vì |q2| < |q1| nên MB < MA

Đặt BM = d (cm) ⇒ MA = (d + 8) cm

Ta có:  E1 = E⇔ 

Suy ra (8 + d)2 - 4d2 = 0  (1)

Giải phương trình (1) ta có d = 8cm và d = - (loại)

Vậy điểm M cách điểm B 8cm, cách A 16cm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...