Đạo quân viễn chinh sang Đông Dương mà Chính phủ Đờ Gôn thành lập do ai chỉ huy?

A.

Đácgiăngliơ.

B.

Lơcơléc.

C.

Bôlac.

D.

Xanhtơni.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Lơcơléc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...