Đảo Hôcaiđô là nơi có mật độ trung bình thấp nhất Nhật Bản vì?

A.

Có địa hình hiểm trở, chủ yếu là núi cao trên 1000m.

B.

Đây là vùng nghèo tài nguyên nhất của Nhật.

C.

Có khí hậu khắc nghiệt nhất Nhật Bản với một mùa đông dài rất lạnh.

D.

Tất cả các đặc điểm trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có khí hậu khắc nghiệt nhất Nhật Bản với một mùa đông dài rất lạnh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...