Đạo hàm của y=(x3-5).x là

A.

y'=72x5-52x.

B.

y'=3x212x.

C.

y'=3x2-52x.

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

y=(x3-5).x=3x2x+x3-52x=6x32x+x32x-52x=72x5-52x

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...