Đạo hàm của hàm số  tại giá trị x = 4 là:

A.

2

B.

1

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có:

 

Do đó: y'(4) = 

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...