Đạo hàm của hàm số y=11-2x2 là

A.

y=1-2x221-2x2.

B.

y=-2x221-2x2.

C.

y=2x(1-2x2)1-2x2.

D.

y=-4x21-2x2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

y=11-2x2y'=--2x(1-2x2)1-2x2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...