Đạo hàm của hàm số y = xπx tại x = 1 là giá trị nào sau đây ?

A.

π2 + lnπ

B.

π

C.

π2 + πlnπ

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

π2 + πlnπ

Áp dụng đạo hàm của hàm số mũ và hàm số lũy thừa :

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...