Đạo hàm của hàm số y = xπx tại x = 1 là giá trị nào sau đây ?

A.

π2 + lnπ

B.

π

C.

π2 + πlnπ

D.

1

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...