Đạo hàm của hàm số y = xπx tại x = 1 là giá trị nào sau đây ?

A.

π2 + lnπ

B.

π

C.

π2 + πlnπ

D.

1

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...