Đạo hàm của hàm số y = xlnx - x là:

A.

-lnx

B.

lnx

C.

1

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...