Đạo hàm của hàm số y = x + ex bằng:

A.

(x - 1)xln + ex

B.

xln + ex

C.

(x - 1)x-1 + ex

D.

x + ex

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...