Đạo hàm của hàm số y = (5x + 7) bằng:

A.

(5x + 7)-1

B.

5(5x + 7)-1

C.

(5x + 7)ln(5x + 7)

D.

5(5x + 7)-1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Ta có: y = (5x + 7) ⇒ y' = (5x + 7)-1 (5x + 7)'= 5(5x + 7)-1

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...