Đạo hàm của hàm số y = (5x + 7) bằng:

A.

(5x + 7)-1

B.

5(5x + 7)-1

C.

(5x + 7)ln(5x + 7)

D.

5(5x + 7)-1

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...