Đạo hàm của hàm số y = 2x + 3x bằng:

A.

2x + 3x 

B.

x(2x-1 + 3x-1)

C.

2xln2 + 3xln3

D.

2xlog2 + 3xlog3

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...