Dao động tự do là dao động:

A.

Có biên độ không đổi theo thời gian.

B.

Chỉ chịu tác dụng của nội lực mà không chịu tác dụng của các lực bên ngoài.

C.

Có biên độ giảm dần theo thời gian.

D.

Chịu tác dụng của một lực biến thiên điều hòa theo thời gian.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chỉ chịu tác dụng của nội lực mà không chịu tác dụng của các lực bên ngoài.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...