Dao động tự do là dao động:

A.

Có biên độ không đổi theo thời gian.

B.

Chỉ chịu tác dụng của nội lực mà không chịu tác dụng của các lực bên ngoài.

C.

Có biên độ giảm dần theo thời gian.

D.

Chịu tác dụng của một lực biến thiên điều hòa theo thời gian.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chỉ chịu tác dụng của nội lực mà không chịu tác dụng của các lực bên ngoài.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...