Dao động trong máy phát dao động điều hòa dùng tranzito là:

A.

Dao động tự do.

B.

Dao động tắt dần.

C.

Dao động cưỡng bức.

D.

Sự tự dao động.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sự tự dao động.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...