Dao động trong máy phát dao động điều hòa dùng tranzito là:

A.

Dao động tự do.

B.

Dao động tắt dần.

C.

Dao động cưỡng bức.

D.

Sự tự dao động.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...