Dao động tổng hợp của 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc, khác pha là dao động điều hòa có:

A.

Pha ban đầu phụ thuộc vào biên độ và pha ban đầu của 2 dao động thành phần.

B.

Chu kì dao động bằng tổng các chu kì của 2 dao động thành phần.

C.

Tần số dao động tổng hợp khác tần số của các dao động thành phần.

D.

Biên độ bằng tổng các biên độ của 2 dao động thành phần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Pha ban đầu phụ thuộc vào biên độ và pha ban đầu của 2 dao động thành phần.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...