Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã:

A.

Bù đắp phần năng lượng đã mất do ma sát trong mỗi phần của chu kì.

B.

Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động.

C.

Tác dụng một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động.

D.

Kích thích lại dao động sau khi dao động của hệ đã tắt hẳn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bù đắp phần năng lượng đã mất do ma sát trong mỗi phần của chu kì.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...