Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã

A.

Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động.

B.

Tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động.

C.

Tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì.

D.

Kích thích lại dao động sau khi dao động tắt dần.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...