Dao động điều hòa là:

A.

Dao động được mô tả bằng định luật hàm sin hay hàm cosin theo thời gian.

B.

Dao động được lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian xác định.

C.

Chuyển động tuần hoàn trong không gian, lặp đi lặp lại xung quanh một vị trí cố định.

D.

Dao động được mô tả bằng định luật hàm tan hay hàm cotan theo thời gian.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dao động được mô tả bằng định luật hàm sin hay hàm cosin theo thời gian.

Dao động điều hòa là dao động được mô tả bằng định luật hàm sin hay hàm cosin theo thời gian.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...