Dao động điều hòa của một vật là tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình là: img1 và img2. Gia tốc cực đại của vật bằng:

A.

12,5 cm/s2.

B.

62,5 cm/s2.

C.

2,5 cm/s2.

D.

 87,5 cm/s2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

+ Hai dao động cùng pha → A = A1 + A2 = 3,5 cm. Gia tốc cực đại amax = ω2A = 87,5 cm/s2.  

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...