Dao động điều hòa :

A.

dao động được mô tả bằng định luật hàm sin hay hàm cosin theo thời gian.

B.

dao động được lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.

C.

chuyển động có giới hạn trong không gian lặp đi lặp lại xung quanh một vị trí cân bằng.

D.

dao động có chu kì và tần số không đổi theo thời gian.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án:dao động được mô tả bằng định luật hàm sin hay hàm cosin theo thời gian.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...