Dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được hình thành là do hiện tượng nào sau đây:

A.

Hiện tượng hỗ cảm.

B.

Hiện tượng từ hóa.

C.

Hiện tượng cộng hưởng điện.

D.

Hiện tượng tự cảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hiện tượng tự cảm.

Dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được hình thành là do hiện tượng tự cảm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...