Dao động điện từ trong mạch LC đóng kín khi tụ đã tích điện là:

A.

Dao động tự do.

B.

Dao động điều hoà.

C.

Dao động cưỡng bức.

D.

Sự tự dao động.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dao động tự do.

Dao động điện từ trong mạch LC đóng kín khi tụ đã tích điện là dao động tự do.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...