Dao động cưỡng bức là dao động:

A.

Có tần số thay đổi theo thời gian.

B.

Có biên độ chỉ phụ thuộc biên độ của lực cưỡng bức.

C.

Có năng lượng tỉ lệ với biên độ ngoại lực cưỡng bức.

D.

Có chu kì bằng chu kì của ngoại lực cưỡng bức.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Có chu kì bằng chu kì của ngoại lực cưỡng bức.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...