Dao động cưỡng bức có:

A.

Biên độ của dao động phụ thuộc vào tần số ngoại lực.

B.

Tần số ngoại lực tăng thì biên độ giảm.

C.

Tần số dao động không thể bằng tần số ngoại lực.

D.

Cường độ ngoại lực duy trì dao độ tăng theo thời gian.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...