Dao động của một vật có phương trình: x = acosωt + asinωt. Biên độ dao động của vật là:

A.

.

B.

.

C.

2a.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

.

Ta có: x = a(cosωt + sinωt) = cos

Từ đó biên độ dao động của vật là: A = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...