Dao động của hệ nào kể sau có thể coi là dao động điều hòa:

A.

Con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ trong chân không tại một nơi ở bên trên bề mặt Trái đất.

B.

Chiếc đu dao động với biên độ nhỏ không có ngoại lực kích thích tuần hoàn.

C.

Con lắc vật lí dao động tự do không có lực cản.

D.

Con lắc lò xo dao động không ma sát sau khi được kích thích bằng lực kéo giãn lò xo có độ lớn lớn hơn giới hạn đàn hồi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ trong chân không tại một nơi ở bên trên bề mặt Trái đất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...