Dao động của điểm M trên mặt nước là tổng hợp của hai dao động được truyền đến từ hai nguồn giống hệt nhau có phương trình dao động u = cos2πt (cm). Điểm M dao động với biên độ cực đại bằng:

A.

(cm).

B.

2 (cm).

C.

cm.

D.

2 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2 (cm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...