Danh pháp IUPAC của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo : ClCH2CH(CH3)CHClCH3 là:

A.

1,3-điclo-2-metylbutan.           

B.

2,4-điclo-3-metylbutan.

C.

1,3-điclopentan.          

D.

2,4-điclo-2-metylbutan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A. 1,3-điclo-2-metylbutan

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...