Đánh giá đúng nhất về khả năng phát triển kinh tế của phần lãnh thổ phía Tây Liên bang Nga là

A.

đồng bằng Tây Xi-bia thuận lợi cho phát triển công nghiệp năng lượng.

B.

phía nam Đồng bằng Tây Xi-bia thuận lợi cho phát triển nông nghiệp

C.

đồng bằng Đông Âu thuận lợi cho sản xuất lương thực, thực phẩm.

D.

tất cả các ý trên

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...