Đánh giá đúng nhất về khả năng phát triển kinh tế của phần lãnh thổ phía Tây Liên bang Nga là

A.

đồng bằng Tây Xi-bia thuận lợi cho phát triển công nghiệp năng lượng.

B.

phía nam Đồng bằng Tây Xi-bia thuận lợi cho phát triển nông nghiệp

C.

đồng bằng Đông Âu thuận lợi cho sản xuất lương thực, thực phẩm.

D.

tất cả các ý trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tất cả các ý trên

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...